Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Najnowsze posty forum: Hello. And Bye. ...
Najnowsze posty aktualności: Aviva na telefon załatwiasz. ...
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@massagewarsaw
2007-03-11 07:43:00
Serdecznie zapraszam na kolejne juz w Szczecinie warsztaty masa?y z dalekiej Azji:
[b:30d2159a61]
- 14-15.04. i 12.05 - masa? indonezyjski

- 13.05 - tajski masa? stemplami zio?owymi

- 26-27.05 - tajski masa? stp [/b:30d2159a61]

Cena warsztatw :
- masa? indonezyjski : 3 dni – 600 z?
- tajski masa? stemplami zio?owymi : 1 dzie? – 200 z?
- tajski masa? stp : 2 dni - 400 z?

Prowadz?ca : Charothorn Krongboon - nauczycielka Tajskiego Masa?u. Sko?czy?a w Bangkoku uznane kursy dla masa?ystw i nauczycieli, a nast?pnie pracowa?a przez 10 lat ucz?c tajnikw tradycyjnego masa?u tajskiego.

Informacje i zg?oszenia :
Darek Witkowski : paramananda@poczta.onet.pl
oraz tel. : 0508-262-985
( w okresie 10 – 25 marzec nie b?d? pod ?adnym telefonem ani mailem )

Masa? Indonezyjski

datowany jest na rwni z Chi?skim, jest wi?c bardzo starym masa?em ktry czerpa? wiele z wp?yww medycyny chi?skiej a tak?e indyjskiej. Tradycyjny masa? indonezyjski ??czy w sobie techniki jawajskie i balijskie i jest zbli?ony do masa?u ajurwedycznego.

Jest cz??ci? staro?ytnego indonezyjskiego systemu uzdrawiania, w ktrym wykorzystuje si? g??bokie oddzia?ywanie d?o?mi, elementy jogi, akupresury i refleksoterapii do rozlu?nienia mi??ni

oraz pobudzenia organizmu w celu osi?gni?cia stanu harmonii cia?a, umys?u i duszy.

Masa? indonezyjski wykonywany jest na macie, z u?yciem oleju kokosowego i aromaterapeutycznych esencji.

Rozpoczyna si? masa?em plecw, nast?pnie r?k, ng, brzucha, klatki piersiowej (ods?oni?ta jest zawsze tylko ta cz??? cia?a, ktra jest masowana). Szczeglna uwaga skupiona jest na karku, szyi, barkach i przede wszystkim g?owy - w tych okolicach uciskane s? punkty energetyczne.

Ruchy w masa?u indonezyjskim s? silne i powolne, wykonywane ca?ymi d?o?mi. Zapewnia to g??bok? i mocn? stymulacj? tkanki mi??niowej i skrnej, dzi?ki czemu masa? ten polecany jest szczeglnie do wspomagania leczenia kontuzji, cellulitu, zwiotcza?ej, ma?o elastycznej skry.

Masa? indonezyjski poprawia rwnie? kr??enie krwi i limfy i usprawnia uk?ad odporno?ciowy oraz nerwowy. Dotyk i pi?kne zapachy - oleju kokosowego i olejkw ro?linnych, ktre unosz? si? w powietrzu podczas masa?u, wspaniale oddzia?uj? na psychik? relaksuj?c i rozlu?niaj?c napi?cia.

Poniewa? masa? indonezyjski jest dynamiczny i czasami bolesny nie powinien trwa? d?u?ej ni? 60 minut.

Mo?e by? stosowany w po??czeniu z masa?em tajskim i chi?skim jako ca?o?ciowa orientalna koncepcja pracy z cia?em.

Tajski masa? stemplami zio?owymi

wykonywany jest za pomoc? specjalnie przygotowanych bawe?nianych stempli (woreczkw), w ktrych znajduj? si? rozdrobnione zio?a i przyprawy, mi?dzy innymi:

imbir - szczeglnie popularny w Tajlandii, Chinach i innych pa?stwach tego regionu; rozlu?nia napi?cie mi??ni, rozgrzewa, wspomaga trawienie, dzia?a przeciwblowo, zwi?ksza koncentracj? i wydolno?? umys?ow?, jest afrodyzjakiem

cynamonowiec kamforowy - pomocny przy przezi?bieniach, niskim ci?nieniu, blach mi??niowych, dzia?a oglnie pobudzaj?co, rozgrzewaj?co, antyseptycznie, zmniejsza napi?cia nerwowe, pomocny w stanach depresyjnych

trawa cytrynowa - uspokaja, dzia?a przeciwzapalnie, antybakteryjnie, pomocna w stanach depresyjnych

limonka kaffir - owoc i jego li?cie tradycyjnie w Tajlandii u?ywane s? jako przyprawy; od?wie?a i relaksuje, dzia?a antyseptycznie

li?cie eukaliptusa - dzia?a ?agodnie pobudzaj?co, przeciwblowo, antyseptycznie, pomocny przy przezi?bieniach, zm?czeniu (fizycznym i psychicznym)

Stemple podgrzewa si? przez kilka minut w parniku, aby uwolni? zawarte w zio?ach olejki eteryczne, a nast?pnie masuje si? nimi cia?o.

Pocz?tkowo, kiedy stemple s? bardzo gor?ce wykonuje si? jedynie krtkie dotkni?cia i przyci?ni?cia w okre?lonych miejscach na ciele.

W miar? jak staj? si? coraz ch?odniejsze ro?nie intensywno?? masa?u, co powoduje, ?e uwalniaj? si? i wch?aniaj? w rozgrzan? skr? zawarte w ro?linach substancje czynne. Olejki eteryczne nasycaj? powietrze swoim zapachem co daje wspania?e wra?enie

Masa? zio?owy pozytywnie wp?ywa na stawy i mi??nie rozlu?niaj?c je i zwi?kszaj?c sprawno?? ruchow?. Dzia?a rwnie? przeciwblowo.

Poprawia kr??enie krwi i limfy dzi?ki czemu pobudza przemian? materii i usuwa z organizmu toksyny.

Zabieg ten jest niezwykle relaksuj?cy i intensywnie stymuluje zmys?y dzi?ki unosz?cym si? w powietrzu zapachom olejkw eterycznych.

Masa? trwa zwykle od 30-45 minut i zalecany po nim jest krtki odpoczynek w cieple (15 minut do p? godziny).

Tajski masa? stp

Masa? ten wykonywany jest z u?yciem specjalnej, owalnej pa?ki. Rozpoczyna si? od na?o?enia na skr? stp i ?ydek rozgrzewaj?cych balsamw i delikatnego rozlu?nienia mi??ni. Nast?pnie stopy owijane s? ciep?ymi r?cznikami i dopiero tak przygotowane, poddawane s? masa?owi.

Tajski masa? stp jest bardzo intensywny. Poniewa? wykorzystuje mi?dzy innymi refleksoterapi? zapewnia nie tylko stymulacj? samych stp ale tak?e ca?ego organizmu.

Mo?liwe jest natomiast po??czenie masa?u stp z masa?em tajskim gdy? zabiegi te dobrze si? uzupe?niaj? i dopasowuj?.
  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
KACPER męski pantofel

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia