Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@piechocinski
2007-11-15 16:46:00
Internetowe uwagi :

Ocena rynku

- post?puje konwergencja i zale?no?ci pomi?dzy r?nymi segmentami rynku oraz oferowanie us?ug telekomunikacyjnych pakietach-coraz cz??ciej mamy do czynienia z kompleksow? obs?ug? zakresie us?ug telefonicznych, internetowych i telewizyjnych. .Ro?nie ?wiadczenie us?ug g?osowych przez operatorw telewizji kablowych tak?e wzrost zainteresowania operatorw komrkowych rynkiem telefonii stacjonarnej. Us?ugodawcy k?ad? coraz wi?kszy nacisk na utrzymanie klienta i jako?? ?wiadczonych us?ug tj. oferuj? coraz wi?cej za t? sam? cen?.
-miejsce w Europie:14 % gospodarstw domowych korzysta?o na pocz?tku 2007 roku z co najmniej dwch us?ug u tego samego providera .?rednia dla krajw UE wynosi oko?o 20m %(najbardziej popularnym po??czeniem jest nadal kombinacja telefonii stacjonarnej i Internetu).W regionie dla porwnania Estonia 35%,W?gry 22%, S?owacja 15%,Rumunia 14%, Czechy 13 %,Bu?garia 6%, Turcja 1 %.

-Najszybciej rozwijaj?cy si? segment rynku to rynek transmisji danych dzier?awy ??czy i dost?pu do Internetu. Szczeglnie rosn? przychody firm telekomunikacyjnych z us?ug dost?pu do Internetu(ISP).szacuje si? ze 2006 roku dynamika wynios?a 12 % i osi?gn??y 2,29 mld z?otych. Dla porwnania przychody w poprzednich latach 2001-0,74 2002 -1,08,2003- 1,50 2004- 1,82 2005- 2,05 2006- 2,29 mld z? ,szacunki na 2007- 2,64.Co zrozumia?e spada dynamika wzrostu rynku z 40% w 2001 do 15,5 % w 2006.W latach 2003-2006 ?rednioroczna stopa wzrostu warto?ci rynku wynios?a 39 %a liczba abonentw ze sta?ym dost?pem do Internetu wzros?? o prawie 3,5 miliona.

-w latach 2001-2005 ?rednio przybywa?o oko?o 1,4 mln u?ytkownikw rocznie .Zdecydowana wi?kszo?? Internetu Polsce korzysta ze sta?ych ??czy. W po?owie 2007 roku szacuje si? ,?e blisko 3,9 mln gospodarstw domowych posiada sta?y dost?p do Internetu .Cieszy wysoka dynamika wzrostu ?rednio rocznie wynosi ona 30 %-w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy odsetek gospodarstw ze sta?ymi ??czami wzrs? w Polsce z21 % do 26%.

Odsetek wszystkich ??czy szerokopasmowych do liczby ludno?ci w kraju:
2002-1,5% ,2003-2,7%,2004-4,9%,2005-7,9%,2006-10,4%szacunek na 2007-13,2 %

Janusz Piechoci?ski pose? PSL Sejmowa Komisja Infrastruktury
janusz@piechocinski.pl
  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
SZPILKA ACORD - skórzana

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia