Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez
Kalendarz wydarzeń
Kalendarz
Listopad 2019
PnWtŚrCzPiSoNi
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Początek wydarzenia:
2019-11-09
Koniec wydarzenia:
2019-11-09
Bieg dla Niepodległej


OSiR Stargard Sp. z o.o. organizuje 2. edycję Biegu dla Niepodległej. Impreza odbędzie się w sobotę, 9 listopada.
REGULAMIN 2. BIEGU
STARGARD DLA NIEPODLEGŁEJ
I. TERMIN I MIEJSCE:
09.11.2019 (sobota)
Park Chrobrego, Stargard
II. ORGANIZATOR / PARTNER TECHNICZNY:
Organizator:
OSiR Stargard Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 35, Stargard
sport@osir.stargard.pl
Partner techniczny:
Herkules Sp. z o.o. Sk
Bonin 11E, 76-009 Bonin
biuro@herkules.org.pl
III. CELE:
1. uczczenie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
2. współtworzenie i uatrakcyjnienie obchodów święta w Stargardzie
3. popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz marszu nordic walking jako najprostszych form aktywności ruchowej
4. ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia
5. integracja mieszkańców Stargardu i regionu
IV. BIURO ZAWODÓW:
Teatr Letni, Park Chrobrego, Stargard
Weryfikacja uczestników (za okazaniem dowodu tożsamości) i odbiór numerów startowych w dniu 09.11.2019 r. w godz. 9.00-10.30.
V. PRZEBIEG ZAWODÓW:
09.00-10.30 Biuro zawodów – odbiór numerów startowych
10.30-10.50 Dodatkowe zapisy w miejsca osób, które nie odebrały numerów do godz. 10.30
10.50 Otwarcie imprezy, odśpiewanie hymnu
11.00-11.30 Biegi dzieci i młodzieży
- 3-6 lat (roczniki 2016-2013) - 200 m
- 7-9 lat (roczniki 2012-2010) - 500 m
- 10-12 lat (roczniki 2009-2007) - 800 m
- 13-15 lat (roczniki 2006-2004) - 1000 m
11.30-12.30 Biegi OPEN (bieg 5 km + marsz nordic walking 5 km)
12.30 Dekoracja i zakończenie
VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne, do 04.11.2019 r. lub do wyczerpania limitu
miejsc, poprzez formularz rejestracyjny na stronie: www.czas-start24.pl
2. Za kompletne zgłoszenie uznaje się podanie imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz
kategorii biegu, w którym dany zawodnik bierze udział, a także opłacenie wpisowego.
3. Wpisowe do biegów OPEN wynosi 20 zł. W dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc,
wpisowe wynosić będzie 25 zł. Płatności można dokonać za pośrednictwem bezpiecznych
płatności internetowych podczas rejestracji. Biegi dzieci młodzieży są bezpłatne.
4. Limit uczestników wynosi 200 osób w biegach OPEN (bieg główny i marsz nordic walking)
oraz 100 osób w biegach dzieci i młodzieży.
5. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów, w
godz. 10.30-10.50.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, wskazane jest możliwie jak najszybsze
poinformowanie o zaistniałym fakcie organizatora. Zwolnione miejsce zostanie
udostępnione innemu uczestnikowi.
7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie
posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2019 roku włącznie. Cesji swojej opłaty
startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na
adres biuro@herkules.org.pl
8. Prawo startu w biegach OPEN (bieg główny i marsz nordic walking) mają wszyscy chętni w
wieku od 16 lat, posiadający aktualne badania lekarskie lub osoby, które podpiszą
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną
odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego.
9. W biegach dzieci i młodzieży mogą startować osoby do 15. roku życia. W tym przypadku
również wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Zgłoszenie do udziału i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Zaleca się, by uczestnicy poszczególnych biegów mieli na sobie koszulki w barwach białych
i/lub czerwonych. Inne elementy odzieży lub charakteryzacja w tej kolorystyce również jest
mile widziana.
VII. POMIAR CZASU:
1. W biegach OPEN prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu - za pomocą chipów w
numerowanych opaskach systemem BibTag firmy Mylaps,. Chipy w postaci opasek na kostkę
uczestnicy odbierają i zwracają w biurze zawodów.
2. Wyniki zawodów na żywo na stronie www.czas-start24.pl i www.herkules.org.pl
3. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma wiadomość SMS z osiągniętym wynikiem.
VIII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW:
1. Uczestnicy biegów otrzymają:
1) numer startowy + agrafki
2) napoje oraz poczęstunek
3) symboliczny gadżet w barwach biało-czerwonych
4) medal okolicznościowy na mecie
2. Przewidywane wyróżnienia:
1) klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym - miejsca I-III
2) klasyfikacja kobiet i mężczyzn w marszu nordic walking - miejsca I-III
IX. DANE OSOBOWE:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z
siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w
Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON
320765396.
2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest Pan
Łukasz Rozesłański, posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl
3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „#Stargard dla
Niepodległej”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy
wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym
umownych, podmioty świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze,
konsultacyjne oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie, a świadczące nam usługi
niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków
prawnych, w tym umownych, jak również podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes
prawny.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt. 3 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof nięciem).
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w ww. biegu
i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas
zakresie.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do przedniej części
koszulek startowych lub na pasie zapinanym na biodrach.
6. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego
niezależnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
9. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator biegu i tylko on ma
prawo do jego ostatecznej interpretacji.
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w
związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny
wykupić właściwą polisę, we własnym imieniu i na własny koszt.
Stargard, 10.10.2019


 
Sandałki KORNECKI

Projekt hurtowni budowlanej


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia