Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez
Wiadomości
2014-09-06 odsłon: 3772        
Czy nałożona przez operatora kara jest zgodna z prawem?
ZDARZA SIĘ, ŻE Z PRZYCZYN LOSOWYCH ZMIENIAMY MIEJSCE ZAMIESZKANIA. CZASEM MUSIMY TO ZROBIĆ, A MIESIĄC WCZEŚNIEJ PODPISALIŚMY UMOWĘ LOJALNOŚCIOWĄ Z OPERATOREM TELEKOMUNIKACYJNYM. Jak przenieść usługi numeru telefonu stacjonarnego, telewizyjną i internetową do nowej lokalizacji? I czy można wnioskować o przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego przy zmianie miejsca zamieszkania - przenieść numer do nowej lokalizacji?
Zmieniając miejsce zamieszkania lub siedzibę abonent telefonii stacjonarnej ma prawo do przeniesienia numeru telefonicznego do nowej lokalizacji.
Wniosek abonenta powinien mieć formę pisemną i zostać rozpatrzony przez operatora oraz zrealizowany w terminie 21 dni od złożenia wniosku.
Operator może odmówić przeniesienia jedynie w określonych przypadkach:
• kiedy w nowej lokalizacji nie posiada możliwości technicznych do świadczenia usługi
lub
• gdy nowa lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci albo na obszarze innej strefy numeracyjnej – nastąpiła zmiana numeru kierunkowego.
Pisemnej informacji o odmowie przeniesienia numeru w każdym przypadku towarzyszyć powinno uzasadnienie.
Jakie mogą być następstwa odmowy przeniesienia numeru w tym przypadku?
W przypadku odmowy przeniesienia numeru telefonu, dotychczasowa Umowa zachowuje swoją ważność, a usługi będą nadal świadczone w dotychczasowej – starej lokalizacji, o ile strony nie postanowią inaczej.
Abonent może oczywiście wypowiedzieć taką umowę, ale wówczas musi się liczyć z konsekwencjami w postaci kosztów związanych ze zwrotem przyznanych ulg - karą umowną lub opłatą wyrównawczą.
Istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat, ale takie rozwiązanie wymaga indywidualnej zgody dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Zgoda ta nie jest obligatoryjna i zależy od dobrej woli dostawcy.
Czy Operator ma obowiązek, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania abonenta, przeniesienia innych usług takich jak np. Internet czy telewizja do nowej lokalizacji?
Pamiętajmy - obowiązek przeniesienia usług dotyczy jedynie telefonii stacjonarnej!!!
Umowa o świadczenie usługi internetowej i telewizyjnej jest ściśle powiązana z konkretną lokalizacją.
Dostawca może umożliwić nam świadczenie usług w nowej lokalizacji, jeżeli posiada takie możliwości techniczne. Związane jest to jednakże z konicznością zawarcia nowej umowy lub aneksu. Dostawca może w takim przypadku na przykład zaproponować zmianę technologii.
Należy jednak pamiętać, że jest to decyzja dostawcy i nie ma on obowiązku zrealizowania naszego wniosku o przeniesienie usług do nowej lokalizacji.
Zawierając umowę o świadczenie usługi internetowej czy telewizyjnej na czas określony, zobowiązujemy się do korzystania z usług przez czas obowiązywania umowy, w precyzyjnie określonej lokalizacji wskazanej w umowie. Zobowiązanie dostawcy dotyczy tej właśnie lokalizacji.
W sytuacji gdy operator poinformuje nas, że usługi nie zostaną przeniesione na przykład z powodu braku możliwości technicznych, a umowa zostanie przez nas pochopnie wypowiedziana, może się to wiązać z naliczeniem przez operatora kary umownej, zgodnej z warunkami podpisanej przez nas umowy.
Reasumując, pamiętajmy w przypadku korzystania z usług sieci kablowych oraz dostępu do sieci Internet zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby w takcie trwania umowy zawartej na czas określony, nie nakłada na naszego dostawcę obowiązku przeniesienia usług.
I co najważniejsze, wypowiedzenie przez nas na tej podstawie umowy może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi.


źródło: Powiatowy Rzecznik Praw KonsumentaKomentarze do artykułuPisz jako zalogowany internauta!


Reklama
Międzyzdroje 1 linia
 
TRAPERY MĘSKIE

Projekt - Mała Chatka


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia