Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

WESELA    *    OBIADY Z DOSTAWĄ DO DOMU    *    IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE                        *****                        CENTRALNA KUCHNIA     uL. Broniewskiego 2    *****    tel. 91 577 54 47
Kalendarium imprez
Wiadomości
2017-03-28 odsłon: 1536        
Jak miasto pomaga bezdomnym?
Ten bezdomny w zeszłą niedzielę uciekł ze szpitala
Ogólnopolskie liczenie bezdomnych pokazało, że liczba osób bez dachu nad głową w Stargardzie spada. Oznacza to, że system wsparcia dla osób bezdomnych działa coraz sprawniej.
W lutym informowaliśmy o wynikach ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych. Z liczenia przeprowadzonego w nocy z 8 na 9 lutego wynika, że w Stargardzie przebywa 162 bezdomnych, w tym 126 osób to mężczyźni, 28- kobiety, a 8- dzieci. W 2015 roku w sumie bez dachu nad głową pozostawały 174 osoby, w tym 127 mężczyzn, 29 kobiet i 18 dzieci. Wynika z tego, że liczba bezdomnych nieznacznie spadła. Piotr Styczewski z Urzędu Miasta tłumaczy ten fakt tym, że miasto zbudowało sprawny system wsparcia dla osób bezdomnych, niezależnie od tego czy pochodzą z naszego miasta, czy tylko tutaj przyjechały. W Stargardzie funkcjonuje bardzo rozwinięty system pomocy bezdomnym, które mogą uczestnicząc w programie całkowicie wyjść z bezdomności. To wszystko jednak zależy od nich samych i od ciężkiej pracy nad zmianą swojego stylu życia.

Danuta Bojarska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że w 2008 roku w Ośrodku został powołany Zespół ds. Osób Bezdomnych, którego zadaniem jest praca z osobami bezdomnymi przebywającymi w schroniskach i lokalach niemieszkalnych na terenie miasta Stargard. Udzielenie schronienia takim osobom następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie miasta Stargard pomoc osobom bezdomnym świadczona jest przez Centrum Socjalne Caritas w zakresie wydawania posiłków oraz udzielania schronienia w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Krasińskiego 10 (44 miejsca i 8 interwencyjnych), Gminnym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Krasińskiego 19 (40 miejsc dla mieszkańców Stargardu i 5 dla mieszkańców powiatu) i ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krasińskiego 10 (maksymalnie do 20 miejsc). Pomocy udziela również Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Okulickiego 3 w zakresie wydawania posiłków, wydawania suchego prowiantu oraz udzielania schronienia dla mężczyzn, kobiet i dzieci (46 miejsc). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność na rzecz osób bezdomnych w zakresie działalności informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania różnorodnych form pomocy społecznej, w tym schronienia na terenie miasta, województwa oraz poza jego terenem, poradnictwa w sprawach mieszkaniowych, leczenia, w tym odwykowego, załatwiania spraw urzędowych czy uzyskania stopnia niepełnosprawności. Praca socjalna skierowana do osób przebywających w schroniskach, altanach ogrodowych i innych miejscach pobytu polega na pomocy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalnych lub rentowych, reprezentowaniu i pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, aktywizowaniu i wspieraniu w utrzymaniu higieny osobistej, trzeźwości, ubioru odpowiedniego do pory roku, poszukiwania lub utrzymania pracy oraz kontaktowaniu ze specjalistami (prawnik, terapeuta, doradca zawodowy, pracownik ds. kadr, przedstawiciel TBS) w celu zdobycia ogólnej wiedzy z zakresu możliwości poprawy sytuacji osób bezdomnych. MOPS udziela również pomocy pieniężnej w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz niepieniężnej- składki zdrowotne lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, skierowanie do schronisk, pomoc w postaci ciepłych posiłków, udzielenie pomocy w formie ubrania.

W kręgu zainteresowania pracowników socjalnych w 2016 roku było 307 osób bezdomnych (284 osoby dorosłe oraz 23 dzieci), w tym 201 bezdomnych stargardzian przebywających na terenie miasta (180 osób dorosłych oraz 21 dzieci), 35 stargardzian przebywających poza Stargardem i 71 osób bezdomnych spoza Stargardu przebywających na terenie miasta (69 osób dorosłych oraz 2 dzieci). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej współpracę z osobami bezdomnymi prowadzi czterech pracowników socjalnych. Przy wykonywaniu swoich zadań na rzecz bezdomnych, na co dzień współpracują oni z policją, strażą miejską i streetworkerami. W okresie jesienno-zimowym realizowany jest projekt socjalny "Stop-Obojętności"- Akcja Zima 2016-2017. Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie jesienno-zimowym osobom bezdomnym schronienia oraz niezbędnych informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy. Z analizy sytuacji osób bezdomnych będących w kręgu zainteresowania pracowników socjalnych MOPS wynika, że najwięcej osób przebywało w schroniskach- 194 (69 proc.), a najmniej w pustostanach, piwnicach, garażach i namiotach- 11 (3,9 proc.), największą grupę osób bezdomnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 51-60 lat- 83 osoby (29,2 proc.), a najmniejszą grupę osoby do 30 roku życia- 22 osoby (7,8 proc.), najwięcej osób- 97 (34 proc.) było bezdomnymi poniżej 2 lat, a najdłuższy staż w bezdomności powyżej 10 lat miało 5 osób (1,8 proc.), najczęściej podawanym powodem bezdomności była utrata mieszkania (45 proc.), alkoholizm (27 proc.) i złe stosunki rodzinne (26 proc.).

Danuta Bojarska tłumaczy również, że udzielenie pomocy osobom bezdomnym często jest utrudnione z powodu zmiany miejsca pobytu, dużej rotacji, powodem której jest usuwanie tych osób ze schroniska z powodu łamania regulaminu, najczęściej spożywania alkoholu i agresywnej postawy albo opuszczenia schronisk przez osoby bezdomne bez podania przyczyny, z własnego wyboru. Utrudnienia spowodowane są także zaburzeniami psychicznymi osób bezdomnych, następstwem których jest nieprzyjmowanie oferowanej pomocy i prezentowania wrogiej postawy lub unikanie kontaktów z pracownikami pomocy społecznej, alkoholizmem i brakiem zgody na leczenie i zmianę trybu życia oraz znaczną niepełnosprawnością lub poważną chorobą po opuszczeniu placówki służby zdrowia, co powoduje brak możliwości natychmiastowego umieszczenia w domu pomocy społecznej, jak również możliwości pobytu w schronisku z uwagi na brak zdolności do samoobsługi.

Mimo niechęci części osób bezdomnych pojawiają się takie, które korzystają z pomocy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie. Dzięki wsparciu Ośrodka dostają oni szansę na powrót do normalności, a liczba osób bez dachu nad głową powoli, ale systematycznie spada.

źródło: mmKomentarze do artykułu

@anonimowy
2017-04-13 23:29:46
W Stargardzie spada ilość bezdomnych ,bo umierają z braku pomocy
Oceń post: +3 / -0


Pisz jako zalogowany internauta!


Reklama
Działka pod dom Stargard
 
TRZEWICZEK DZIECIĘCY

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia