Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

WESELA    *    OBIADY Z DOSTAWĄ DO DOMU    *    IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE                        *****                        CENTRALNA KUCHNIA     uL. Broniewskiego 2    *****    tel. 91 577 54 47

komunikacjaKalendarium imprez
Wiadomości
2018-01-22 odsłon: 604        
Nagrody dla twórców - nominowani
Przedstawiamy kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Stargard dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury za 2017 rok. Laureatów poznamy 23 lutego podczas uroczystej gali.
Wcześniej spotkają się członkowie komisji, którzy będą dyskutować o kandydatach, aby wybrać tych, którzy będą rekomendowani do przyznania nagrody prezydentowi Rafałowi Zającowi. W sumie złożonych zostało 19 wniosków. Najwięcej w kategorii: działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki. Prezydent Rafał Zając wykorzystał swoje uprawnienia wynikające z uchwały i również zgłosił kandydatów do nagrody.

Prezydent skierował pod obrady komisji cztery kandydatury w kategorii działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki:
- Bernadeta Wdzięczna, która jest pomysłodawcą i jednym ze współorganizatorów ART FESTIWALU;
- Zespół Scena Art Cafe w związku z jubileuszem 20-lecia działalności;
- Chór Echo Arioso w związku z jubileuszem 45-lecia działalności;
- Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA w związku z jubileuszem 25-lecia działalności.
Komisja jest wyłącznie organem opiniodawczo-doradczym. Ostateczna decyzję o tym, kto otrzyma w tym roku nagrody, podejmuje prezydent miasta.


Nominowani w kategorii działalność na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki

PIOTR PAWEŁ KOSMAL
„Piotr Kosmal ukończył Państwowe Liceum Sztuki Plastycznej w Szczecinie. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Wychowanie Plastyczne. Pracuje w Stargardzkim Centrum Kultury od marca 1990 roku, jako organizator wystaw w Galerii Sala 108, której zorganizował na przestrzeni wielu lat ponad 270 wystaw. Na co dzień zajmuje się grafiką komputerową. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Tam z kolei realizuje się, jako muzyk i organizator koncertów bluesowych.
Artysta zajmuje się malarstwem, rysunkiem grafika warsztatową i komputerową. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Obdarzony talentem i pasją kreuje za pomocą światła i koloru nową rzeczywistość, nadając pewnej tajemniczości miejscom już znanych, na co dzień niezauważanym lub traktowanym, jako stały element krajobrazu. To, co oczywiste Piotr Kosmal pokazuje w inny sposób, z innej perspektywy i sprawia, że przedmioty i miejsca nabierają nowego znaczenia.[…]
Łącząc swoje dwie artystyczne pasje Piotr Kosmal przy okazji wernisaży w SCK i nie tylko zaprasza na koncerty bluesowe. Wspólnie z Jarosławem Mielcarkiem – gitara, śpiew, tworzą zespół Style Blues. Piotr Kosmal gra w zespole na gitarze i harmonijce ustnej.”
W 2017 roku Piotr Kosmal był współorganizatorem 19 wystaw.
Wnioskodawca : Stargardzkie Centrum Kultury.

ZBIGNIEW JASIŃSKI
„Od 20 lat Pan Zbigniew Jasiński jest członkiem wielu stargardzkich zespołów muzycznych (…) Jest on artystą muzykiem grającym na perkusji, a tym samym osobą o centralnym znaczeniu na kształtowanie brzmienia i stylu muzycznego zespołów. Ze względu na swój charakter muzyka nie należy do muzyki popularnej, jednak nie posiada wysoką wartość artystyczną. Posiada ona jednak swoich zamiłowanych odbiorców na całym świecie, dzięki działalności Pana Zbigniewa Jasińskiego w środowisku tym Stargard jest znany jako ważny ośrodek twórczy muzyki Noise.”
Zbigniew Jasiński w 1999 roku był współzałożycielem stargardzkiego zespołu muzycznego „Plum”. Był perkusistą grupy do 2008 roku. W tym czasie wraz z zespołem PLUM nagrał i wydał następujące albumy: Out of Connfusion (Post_Post, 2001), Nothing Personal (Europeans, 2005), Winters of Your Fall (Gustaff, 2006). […]
Po odejściu z zespołu PLUM Pan Zbigniew, już w roli lidera wraz z muzykami ze Stargardu założył grupę „Terrtble Disease”. Zespół wydał płytę w 2011 roku. Poza działalnością w zespole zapoczątkował wraz z muzykami z grupy oraz artystami z USA i Francji projekt o nazwie ManekiNekro. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, gdyż muzycy z wielu stron świata, tj. Polski (Stargard), USA, Francja, stworzyli album muzyczny na światowym poziomie artystycznym, muzycznym i realizacyjnym bez fizycznej obecności w jednym studiu.
Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z siedzibą w Pyrzcach

ZESPÓŁ SCENA ART CAFE
Zespół istnieje 20 lat. „Od 2010 roku zespół regularnie prezentuje oryginalne, własne programy artystyczne, popularyzując wśród mieszkańców piosenkę artystyczną – piosenkę literacką, poezję śpiewaną, piosenkę aktorską. Koncerty grupy przyciągają liczną widownię i stanowią bardzo istotną, alternatywną ofertę na artystycznej mapie miasta. Zespół zaprezentował już blisko 20 programów poświęconych piosence francuskiej, włoskiej, rosyjskiej i polskiej. SCENA ART. CAFE przybliżyła także dorobek wybitnych twórców w koncepcjach monograficznych : Jesienin, Stachura, Kofta. Blisko 100 koncertów i występów, wraz z tym największym, jubileuszowym w czerwcu 2017r., na inaugurację Teatru Letniego w parku Chrobrego – to ogromny wkład w kulturę Stargardu, w popularyzację sztuki – zaangażowanej artystyczne i intelektualnie.”
Wnioskodawca: Marcin Rumiński wraz z grupą mieszkańców

ELŻBIETA WOŹNIAK
„Elżbieta Woźniak w roku 2017 odeszła na zasłużoną emeryturę, przepracowała w Stargardzkim Centrum Kultury na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki 25 lat 5 m-y i 6 dni.
- 1989 - 1992r. pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Kultury w Domu Kultury ZPDZ Luxpol.
- w 1992 roku została pracownikiem SCK i była odpowiedzialna za organizację oraz prowadzenie Filii SCK Nr 2 ul. Oświaty. Dzięki jej zaangażowaniu dzieci i młodzież podchodzące często ze środowisk ubogich i defaworyzowanych , zamieszkujące ulice przyległe do Filii otrzymała możliwość pierwszego kontaktu z kulturą. Kierując Filią nr 2 organizowała dla nich pozaszkolnie zajęcia w ramach edukacji kulturowej, koncerty, festyny, dyskoteki.
W 1993 roku objęła stanowisko kierownika Filii Nr 3 SCK w budynku po zlikwidowanym Klubie „Cukiernik” w Kluczewie. Podobnie jak w Filii Nr 2 jej rola polegała na zdiagnozowaniu potrzeb lokalnej społeczności oraz prowadzeniu działalności kulturalnej polegającej na organizacji wolnego dzieci i młodzieży z terenów podmiejskich miasta Stargard. Pomysłodawca i realizator ogólnopolskiego festiwalu Burak Rock Festiwal.
W latach 2003-2006 zajmowała stanowisko Kierownika Działu Organizacji Imprez w SCK.
Od 1996 r. koordynator i organizator Finałów WOŚP w Stargardzie.
W latach 2002/2003 organizatorka ogólnopolskich prezentacji muzyki z gwiazdą.
Od 2002 r. organizatorka Stargardzkich Jarmarków Sztuki w Amfiteatrze. Pomysłodawczyni Turniejów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Stargardzkiego. Od 2004 r. organizatorka Ogólnopolskiego festiwalu Monodramów „Ewenement” z udziałem teatrów amatorskich, a następnie Stargardzkich Spotkań Teatralnych „ Ewenement” z udziałem teatrów profesjonalnych.
Od 2005 r. organizatorka cyklicznych audycji muzycznych dla szkół.
Organizatorka powiatowych i rejonowych przeglądów zespołów ludowych, muzycznych, tanecznych i rockowych.
W okresie swojej pracy zawodowej – organizatorka niezliczonej liczby imprez na rzecz mieszkańców Stargardu.
Od lat jest członkiem Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” z zaangażowaniem działając na rzecz tego środowiska oraz edukacji w zakresie sztuk plastycznych.
Poprzez wiele lat, nieomal od początku powstania w Stargardzie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (obecnie : Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) wspierała ww. przy organizacji wielu imprez np. Olimpiad dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.”
Wnioskodawca: Stargardzkie Centrum Kultury.

50 Lat Stargardzkiego BIG BITU
Wnioskodawca, wśród kandydatów wymienia zespoły:
„SAX RYTM – Zdzisław Balcewicz, Mirosław Najda, Janusz Nowakowski, Piotr Dyczko, Piotr Radliński, Ryszard Ristau, Barbara Romanowska, Lolka Kołpakowska, Kazimierz Romanowski
AKORDY – Jerzy Meller, Franciszek Kaczmarek, Mirosław Najda, Paweł Markiewicz
POSZUKIWACZE – Zdzisław Ostrowski, Bebis Janis Kacawos, Kole Koiczewski, Ryszard Wysocki, Bogusław Kalaga, Krzysztof Rozesłański
KURANTY – Wiesław Tartanus, Jurek Więcek, Andrzej Sadowski, Krzysztof Grudziński, Heniek Pużański, Kazimierz Romanowski, Waldek Rogalski, Wojtek Niedzielski, Jerzy Meller, Krzysztof Rozesłański, Roman Faron, Zenon Mazur, Danuta Chlebowska-Jańczak
LARUM – Jurek Więcek, Krzysztof Grudziński, Wiesław Tartanus, Witold Rusikiewicz
PRAKTIKA IV – Anna Niedzielska, Jerzy Meller, Paweł Markiewicz, Mirosław Najda, Zdzisław Balcewicz, Piotr Dyczko, Franciszek Kaczmarek, Roman Faron, Janusz Nowakowski
POSPIESZNE RYTMY – Danka Chlebowska-Jańczak, Jerzy Rabczuk, Waldemar Rogalski, Waldemar Gryckiewicz, Waldek Antczak, Robert Chochół, Stefan Jahnz, Mieczysław Kwiczała, Stanisław Robak, Zdzisław Balcewicz, Krzysztof Rozesłański, Michał Kiweryga, Jolka Salomon, Barbara Romanowska, Kazimierz Romanowski
EXEQO – Waldek Ausemberg, Stefan Bińkowski, Krzysztof Rozesłański, Wiesław Błachuciński.
Lista nominowanych osób jest listą otwartą i można dołączyć do niej kolejne osoby i zespoły, jeśli ktoś posiada wiedzę sprzed prawie 50 lat.
Lata 60-te XX wieku to początki powstawania nowego nurtu w muzyce, czyli Big Bitu. Który później wraz z rozwojem technologii w produkcji gitar wzmacniaczy dał początek nowym gatunkom muzycznym. Były to trudne czasy, w których nawet noszenie długich włosów było nieoficjalnie zakazane, a kupno instrumentu muzycznego lub wzmacniaczy czy perkusji graniczyło z cudem. Mimo tych przeciwieństw wiele osób w Stargardzie tworzyło formacje muzyczne, zespoły znajdując schronienie oraz miejsce do prób i występów przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie.
Do dziś niektórzy z wyżej wymienionych muzyków są aktywni zawodowo – muzycznie, ale są też tacy, którzy niestety już odeszli od nas. Wiele z tych osób było również nauczycielami dla kolejnych pokoleń muzyków w Stargardzie przyczyniając się do rozwoju kulturalnego w naszym mieście”.
Wnioskodawcy: grupa Radnych Rady Miejskiej: Krzysztof Dybowski, Elżbieta Dybowska, Zdzisław Wilk

BERNADETA WDZIĘCZNA
„Bernadeta Wdzięczna jest znaną twórczynią, promotorką polskiej kultury oraz miasta Stargard w Europie, uczestniczką w licznych działaniach społecznościowych i animatorką kultury. Artystka stworzyła w 2017 r. Art. Festiwal Stargard, unikatową formę kulturowej integracji, dającą możliwość atrakcyjnych prezentacji wielu działań artystycznych, promocji twórców, jak i miasta.
Bernadeta Wdzięczna stworzyła ideę, opracowała scenariusz wydarzenia i zadbała o organizację artystyczną. Jej wizja w obszarze naszej kultury i miasta, konsekwencja (…)
Bernadeta Wdzięczna jest artystką prezentującą swoją twórczość na prestiżowych wydarzeniach artystycznych w Polsce, Hiszpanii i Niemczech. Jest twórcą promującym artystów i polską sztukę współczesną, kuratorką wystawy Polnische Kunst der Moderne, znaczącego kulturalnego wydarzenia w Berlinie. Kuratorką wystaw stargardzkich twórców T. Gołąba, B. Król-Girelli, J. Szali, D. Kamińskiej i J. Sikorskiej. (…) „
Wnioskodawca: Radni Rady Miejskiej: K. Dybowski, E. Dybowska, Z. Wilk

TOMASZ LEWANDOWSKI
„Tomasz Lewandowski- Pianista, klawiszowiec, kompozytor, aranżer. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Stargardzie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (…). W trakcie nauki w Bydgoszczy studiował również Jazz na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie oraz instrumentalistykę jazzową w klasie fortepianu Krzysztofa Herdzina.
Laureat nagrody Prezydenta Miasta dla Stargardzkich Twórców Kultury (2009) , stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).
Jako kierownik muzyczny, kompozytor, aranżer i instrumentalista współpracował przy różnych spektaklach (…)
Od 2014 roku na stałe związany z zespołem Organek, z którym nagrał wielokrotnie nagradzany album Głupi (…), który w 2016 uzyskał status platynowej płyty. W Listopadzie 2016 zespół wydał drugi krążek zatytułowany Czarna Madonna. Wcześniej, 10 października ukazał się pierwszy singiel promujący płytę zatytułowany Mississippi w ogniu. Promowana teledyskiem piosenka wielokrotnie plasowała się na 1 miejscu Listy Przebojów Programu Trzeciego, podobny sukces odniosły utwory Wiosna oraz Ultimo. W kwietniu 2017 roku zespół zdobył 2 Fryderyki w kategorii Album Roku. (…).
W 2017 r. Tomasz Lewandowski nagrał instrumenty klawiszowe oraz wystąpił w klipie do utworu Nieboskłon, będącego hymnem tegorocznej edycji festiwalu Męskie Granie. Został zaproszony do składu Męskie Granie Orkiestra, z którym zagrał 7 koncertów w największych polskich miastach.
Aktualnie Tomasz Lewandowski koncertuje z zespołem promując ostatni album. Jako producent i aranżer pracuje nad płytą z praktycznie nieznanymi dotąd piosenkami Jerzego Wasowkiego.”
Wnioskodawca: Radni Rady Miejskiej: K. Dybowski, E. Dybowska, Z. Wilk

TERESA BABIŃSKA
„Pani Teresa Babińska, magister historii sztyki oraz grafiki warsztatowej, pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury od 01 września 2009 r. jako nauczyciel w pracowni rzeźby i ceramiki. Jest twórcą i autorem nowej lokalnej tradycji – Stargardzkiej Szopki i wystawianej od kilku lat w Urzędzie Miasta i w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Szopki każdego roku są odwiedzane przez dzieci i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Ponadto pani Teresa stworzyła też „Szeptaną Golgotę”. Stargardzka szopka to unikatowe dzieło sztuki w którym artysta łączy typowe tradycje elementy szopki Bożonarodzeniowej z zabytkami Stargardu. Dzieci tworzą swoje wersje tej szopki, co daje niepowtarzalne efekty. W ten prosty, acz niekonwencjonalny sposób artysta wraz z dziećmi promuje Stargard i jego zabytki.
Pani Teresa Babińska uprawia wiele dyscyplin artystycznych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, ceramikę i ilustrację książkową.”
Wnioskodawca: Młodzieżowy Dom Kultury

NORBERT ŚLIWA
„Norbert Śliwa jest gitarzystą, menagerem i inicjatorem powstania projektu muzycznego KaWu’Ś oraz producentem jego autorskiej płyty pt. „Jazz’a Vu?” która została nagrana i wyprodukowana dzięki funduszom całkowicie pozyskanym przez Norberta co pozwoliło na nagranie płyty w jednym z najlepiej wyposażonych studiów nagrań w Europie jakim jest RecPublica Studio w Lubrzy. Do współpracy. (…) Z inicjatywy Norberta zespół KaWu’Ś zaistniał na scenie głównej jednego z największych duńskich jazzowych festiwali: OSTERSO JAZZ FESTIWAL i Baltic Jazz Regatta jako pierwszy reprezentant z Polski.(…) Koncerty u boku znanych artystów jazzowych min. Holenderskie trio Roger Telldermann Trio czy Adam Wendt. Z inicjatywy Norberta zespół KaWu’Ś realizuje również pomysł aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (niewidomych) współpracując min. Ze stargardzką wokalistką Moniką Czerczak i szczecińskim saksofonistą Przemysławem Czaplickim.”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Jazz West Pomerania

STANISŁAW BARTNICZAK
„Całokształt pracy w kategorii działalności na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania kultury i sztuki.”
„Pan Stanisław Bartniczak jest mieszkańcem Stargardu od 1948 r., w tym mieście kształtowała się jego droga edukacyjne i artystyczne. Pierwsze kroki w dziedzinie kultury stawiał ówczesnym Domu Harcerza uczestnicząc w zajęciach teatrzyku lalek i kole recytatorskim. Od 1956 roku uczył się gry na akordeonie w ognisku muzycznym działającym w Domu Kultury Kolejarza i tak rozpoczęła się jego działalność artystyczna oraz rozwój i upowszechnianie kultury, co trwa do chwili obecnej. W latach 1972-1977śpiewał jako tenor w chórze męskim „Echo”, był konferansjerem, grał w kabarecie i teatrze. Mimo wielu zmian w jego życiu osobistym i rodzinnym to jednak zamiłowanie do sztuki i krzewienia kultury nie gasło. Mimo licznych zajęć nie przestawał uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego miasta.
Jest magistrem pedagogiki, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. 1 kwietnia 1977 roku powierzono mu stanowisko dyrektora Stargardzkiego Domu Kultury Zet Zet-Ka. Propozycja ta była uwieńczeniem jego długoletniej pracy na rzecz rozwoju kultury i sztuki w naszym mieście. Działalność ówczesnego Domu Kultury pod kierownictwem Pana Stanisław Bartniczka obejmowała wtedy całe miasto i cały powiat stargardzki. Tak więc odpowiadał za organizację życia kulturalnego w mieście i powiecie. Okres ten charakteryzował się dużym rozwojem szeregu grup artystycznych: Big-Band Stargard, zespół estradowy „Pospieszne Rytmy”, kabaret „Klin”, klub tańca towarzyskiego „Bolero”. […] Dużą wagę w swojej działalności Pan Stanisław Bartniczak kładł na możliwość kontaktu mieszkańców miasta i powiatu „na żywo” z najbardziej znanymi artystami polskiej sceny: Emilia Krakowska, Tadeusz Ross, Mieczysław Fogg, Gustaw Holoubek, Edward Dziewoński, Wojciech Siemion, Hanna Banaszak, Andrzej Rosiewicz, Jerzy Zelnik i wielu innych.[…]”
Stanisław Bartniczak odznaczony został Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Złota odznaką Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.”
Wnioskodawca: Radni Rady Miejskiej

STANISŁAW BARTOSIK
„Stanisław Bartosik pełni funkcję prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie – trzecią kadencję. (…) Oprócz sekcji naukowych powstały sekcje artystyczne : chór, teatr, zespół taneczny, kabaret, sekcja rękodzieła artystycznego, sekcja plastyczna i bardzo liczna sekcja turystyki krajowej i zagranicznej. Odbyło się 34 wycieczek krajowych i 14 zagranicznych.
Organizowanie cyklicznych imprez masowych:
- Powitanie i pożegnanie lata „dzień seniora”, „Spotkanie wigilijne”, „Andrzejki”.
- Cykliczne wyjazdy do teatru, filharmonii i opery.
- wykłady z dziedziny muzyki, historii i sztuki.
Dzięki działalności UTW zrzesza naszych studentów ma możliwość rozwoju intelektualnego, kulturalnego, tworzyć i poznawać sztukę swojego narodu i narodów EUROPY. Zespoły artystyczne uczestniczą systematycznie w imprezach okolicznościowych naszego miasta i okolic.[…] Nasze bogate osiągnięcia w dużej mierze zawdzięczamy całemu zarządowi i jego prezesowi Stanisławowi Bartosikowi.”
Wnioskodawca: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie

MACIEJ DURA – POMARAŃSKI
„Na co dzień jest odpowiedzialny za Dział Promocji i Organizacji Imprez w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Od lat Młodzieżowy Dom Kultury nie miał tak dobrej promocji, jak od czasu, kiedy Maciej rozpoczął tam pracę zawodową. Portowa 3 ożyła. Przez mieszkańców Stargardu jak i pracowników instytucji miejskich jest szanowany i doceniani za swoją wielooką charyzmę, osobowość, codzienną prace i pomysłowość. Odświeżył od lat organizowane inicjatywy i nadał im nowego tchnienia. Promuje najzdolniejsze dzieci, młodzież i artystów z naszego miasta i regionu. Działa na niwie kulturalnej naszego miasta na rzecz kultury, integracji i współpracy wielu stargardzian z pasją i talentem.[…]
Z jego inicjatywy została ponownie wyeksponowana zakończona wystawa „Nadziany Marzeniami” – poświęcona tragicznie zmarłemu Michałowi Rogali ze Stargardu.[…]
Był pomysłodawcą i komisarzem dwóch edycji wystawy stargardzkiej drogi krzyżowej „Via Crucis Stargardia”, którą stworzyło na jego prośbę około 30 artystów, plastyków, grafików i fotografów. […] Był pomysłodawcą i komisarzem wystawy „My tez byliśmy dziećmi”, w którą zaangażował znanych stargardzian.[…]
- promocja zdolnej młodzieży i artystów
-promocja Miasta Stargard
- promocja Młodzieżowego Domu Kultury
- organizacja i współorganizacja imprez kulturowych
-praca na rzecz rozwoju i tworzenia kultury w Stargardzie
- docenianie i widoczna współpraca z instytucjami kultury w mieście
- pomysłodawca i inicjator wydarzeń kulturalnych
- uhonorowanie całokształtu zaangażowania w kulturę w placówce i mieście”
Wnioskodawca: Weronika Spławska, Piotr Felisiak wraz z mieszkańcami miasta

STANISŁAW PABIAN
„Za całokształt pracy na rzecz mieszkańców Stargardu.”
„Jest mieszkańcem Stargardu od 1956 roku. Od razu w tym samym roku rozpoczął pracę w Domu Harcerza. Następnie w Młodzieżowym Domu Kultury. Prowadził pracownie modelarstwa lotniczego, następnie modelarstwa okrętowego. Wychowawca wielu pokoleń pasjonatów budowy modeli pływających, które były wystawiane i zdobywały nagrody na wielu wystawach i konkursach, zdobywając złote medale zarówno w konkursach krajowych, jak i zagranicznych o randze międzynarodowej.[…]
Stanisław Pabian był kilkukrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia przez Ministra Oświaty i Wychowania w 1977 i 1986 r. oraz odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W 2004 otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Sławomira Pajora.
Swoją pracownię prowadził do 2017 toku. W 2017 r. ze względów zdrowotnych zaprzestał tworzenia modeli. Przyznanie nagrody Prezydenta Miasta byłoby pięknym ukoronowaniem jego dorobku na zakończenie pracy zawodowej.”
Wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

ZESPÓŁ „OUT OF MIND”
„Zespół muzyczny „Out of Mind” powstał w styczniu 2011 r Jego Twórczość jest mocno osadzona w muzyce z gatunku rocka/rocka progresywnego. Wykonują głównie utwory autorskie, ale również własne aranżacje znanych utworów innych wykonawców. (…) Na koncie zespołu jest płyta demo nagrana w 2013 roku oraz cover. (…) Obecnie zespół intensywnie pracuje nad płytą długogrającą, która powstaje w studiu nagrań Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Zespół wielokrotnie wybiega poza swą twórczość autorską, aby wspomagać działalność charytatywną w Stargardzie i okolicach. (…) Na przestrzeni lat swojego istnienia zespół owocnie współpracował ze stargardzkimi instytucjami kultury i stowarzyszeniami, tj. Młodzieżowym Domem Kultury, Stargardzkim Centrum kultury, Stargardzkim Stowarzyszeniem Muzycznym „Cantore Gospel” (…) W latach 2011-2017 zespół „out od Mind” koncertował pod nazwą „ Smerfy” na organizowanych corocznie przez Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie festynach Rodzinnych. (…)”Wnioskodawca: Mieszkańcy Miasta Stargard - grupa inicjatywna wg załączonej listy osób reprezentowana przez Dorotę Strońską

RUSŁAN MARCISZAK
„Ks. Dr Rusłan Marciszak przez cały miniony rok 2017 zorganizował kilka wystaw na tematy historyczne oraz kulturalne, wystaw odbyły się w SCK oraz w cerkwi greckokatolickiej. Nieustanna praca z młodzieżą oraz dziećmi, szczególnie wśród społeczności ukraińskiej zajmuje jego cały czas. Promuje talenty uzdolnionej młodzieży z naszego miasta, udostępnia miejsce – cerkiew, salkę dla wielu wydarzeń kulturalnych oraz społecznych, takie jak wystawy ikon, sztuki ludowej, zbiórki charytatywne – pomoc najuboższym, akcje wolontariatu oraz zorganizowanie czasu dla dzieci i młodzieży.
Grając na gitarze prowadzi zespół rodzinny, gra również podczas różnych koncertów miejskich, „Człowiek orkiestra” – oddany każdemu potrzebującemu, przede wszystkim wspiera i upowszechnia kulturę i sztukę. Ostatni koncert z okazji 60-lecia parafii był prowadzony przez 20 dzieci naszej społeczności.”
Wnioskodawca: Związek Ukraińców w Polsce , Koło w Stargardzie

KRZYSZTOF SOSIN
„Pan Krzysztof Sosin jest inicjatorem i głównym organizatorem wydarzeń związanych z ważnymi datami z naszej wystawy, a są to:
- Apel pamięci żołnierzy wyklętych – 1-go marca,
- „ Biesiada Narodowa” – 2- go maja
- Apel pamięci „ Powstańców Warszawskich” – 1-go sierpnia
- Apel Pamięci Żołnierzy Września- 1-go września
- Koncert pieśni patriotycznych przed 11 listopada
-„Marsz Niepodległości” pod hasłem „Polski Stargard”
Wymienione wydarzenia wymagają dużej inwencji i zdolności organizacyjnych, tak w organizacji, jak i zabezpieczeniu finansowym przy realizacji tych inicjatyw. Tematyka w/w wydarzeń jest związana z celami statutowymi Stowarzyszenia a skierowana do mieszkańców naszego miasta.”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny

CHÓR CANTORE GOSPEL
„We wrześniu 2017 r. Chór Gospel obchodzi jubileusz 15- lecia swojej działalności. Na przełomie tych 15 lat w chórze śpiewało ponad 100 chórzystów, pod kierunkiem dyrygenta Marii Pyry, wykonując setki koncertów na terenie miasta Stargard, w całej Polsce, czy reprezentując nasze miasto poza granicami m.in. w Austrii, Czechach, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech. Otrzymali wiele nagród i niezliczone ilości podziękowań. Nie sposób wymienić wszystkich koncertów i sukcesów.(…)
Od 12 lat Chór Cantore Gospel jest gospodarzem i organizatorem warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel – Stargard Gospel Days.”
Wnioskodawca: Stargardzkie Centrum Kultury


Kategoria: działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

MARIAN PREISS
„Marian Preiss od wielu lat z pasją tworzy w metalu. W jego realizacjach widać doskonałą znajomość rzemiosła i bogatą wyobraźnię artystyczną. Wyroby będące dziełem jego rąk są podziwiane w wielu miejscach, także poza Stargardem Artysta jest tym samym cennym ambasadorem naszego miasta. Przyczynia się do budowy jego marki. Wielokrotnie wiedza i umiejętności Mariana Preisa były wykorzystywane przy renowacji obiektów zabytkowych i we wzbogaceniu ich w elementy z metalu. W swoich pracach nawiązywał też do stylów występujących w danej sztuce. Stworzył i zrealizował koncepcję plastyczną oznaczenia szlaku miejskiego „ Stargard Klejnot Pomorza” Wspomaga i przyucza osoby zajmujące się rekonstrukcją dawnej broni.”
-Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Stargardu


Kategoria: osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

STANISŁAW PABIAN
„Pan Stanisław Pabian podjął pracę w Młodzieżowym Domu Kultury 15 sierpnia 1956 r. Założył pracownię modelarstwa okrętowego i prowadził ją przez 61 lat. Ukończył wiele form kształcenia w kierunku modelarstwa okrętowego i lotniczego. Jest też przewodnikiem górskim, sędzią klasy I modelarstwa okrętowego. W ostatnich latach zatrudniony w Towarzystwie Przyjaciół MDK. (…) Pracownia Pana Stanisława Pabiana przez szereg lat szczyciła się drugim miejscem na świecie. Był wielokrotnie organizatorem ogólnopolskich zawodów modeli pływających. W bieżącym roku szkolnym Pan Stanisław Pabian z uwagi na stan zdrowia zawiesił swoją działalność w pracowni.”
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół MDK.
Komentarze do artykułuPisz jako zalogowany internauta!


Reklama
Nad morzem...
 
ACORD trzewiczek

Projekt - Mała Chatka


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia