Rejestracja
Logowanie
Poczta
Forum
Firmy
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/5   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@@JFK
2010-02-21 05:47:00

W niedziel? we wroc?awskim szpitalu zmar? polski in?ynier, elektronik i informatyk, twrca pierwszego polskiego mikrokomputera K-202 Jacek Karpi?ski. Mia? 83 lata.
- Chorowa?, od d?u?szego czasu by? bardzo s?aby - powiedzia? syn zmar?ego Daniel Karpi?ski. Informatyk cierpia? na zanik mi??ni.

Jacek Karpi?ski urodzi? si? w Turynie. W czasie okupacji by? ?o?nierzem batalionu "Zo?ka", w jednym pododdziale z Krzysztofem Kamilem Baczy?skim. Ci??ko ranny prze?y? powstanie w Warszawie, a za bohaterstwo na polu walki zosta? trzykrotnie odznaczony Krzy?em Walecznych.

Po wojnie studiowa? elektronik? na politechnikach w ?odzi i Warszawie. Po studiach, z uwagi na sw? przesz?o?? okupacyjn?, mia? problem ze znalezieniem sta?ej pracy poza uczelni?. Jako adiunkt w Polskiej Akademii Nauk w 1957 roku zbudowa? swj pierwszy du?y wynalazek - maszyn? elektronow? AAH do automatycznego prognozowania pogody w Pa?stwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym.

W 1960 roku Karpi?ski znalaz? si? w?rd sze?ciu finalistw ?wiatowego konkursu UNESCO, co zapewni?o mu mo?liwo?? studiw na uniwersytetach Harvard i Massachusetts Institute of Technology. Po dwch latach wynalazca odrzuci? propozycj? pozostania na sta?e w USA i powrci? do kraju.

Efektem studiw by?o zbudowanie w po?owie lat 60. Erceptronu - maszyny do szybkiego uczenia si?: identyfikuj?cej obrazki, teksty pisane i wzory, pomagaj?cej szybko przyswaja? materia? na zasadzie skojarze?. By? to pierwszy tego typu w Europie i drugi na ?wiecie wynalazek.

Po przej?ciu do Zak?adu Fizyki Do?wiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Karpi?ski zaprojektowa? i zbudowa? KAR-65, uniwersalny komputer do oblicze?. Urz?dzenie zbudowane na polskich tranzystorach i diodach wykonywa?o 100 tys. operacji na sekund? - trzy razy wi?cej ni? gigantycznych rozmiarw komputer "Odra", wroc?awskich zak?adw Elwro. KAR-65 kosztowa? 6 mln wczesnych z?otych, podczas gdy komputer z Wroc?awia - prawie 200 milionw z?.

Komputer nie zosta? wdro?ony do produkcji, ale Karpi?ski wkrtce stworzy? doskonalsze urz?dzenie K-202, prototyp wsp?czesnych komputerw klasy PC. - Powsta? minikomputer na elementach elektronicznych czwartej generacji, stanowi?cy w swojej klasie najbardziej uniwersaln? maszyn? ?wiata. Liczy z szybko?ci? miliona operacji na sekund? i w tym dorwnuj? mu tylko ameryka?ski minikomputer Super-Nova i angielski Modular One (najnowsza Odra-1304 liczy 20 razy wolniej) - relacjonowa?a wczesna prasa.

Urz?dzenie zosta?o entuzjastycznie ocenione za granic? i wkrtce jego produkcj? mia?a si? zaj?? powo?ana do tego celu "sp?ka" polsko-brytyjska. Mimo ogromnych zamwie? i oficjalnego poparcia Edwarda Gierka powsta?o zaledwie 30 egzemplarzy komputera. Produkcj? jednak szybko przerwano, zesp? konstrukcyjny rozwi?zano, a Karpi?ski zosta? zwolniony.

W latach 70. konstruktor nie mg? znale?? pracy zgodnej ze swymi kwalifikacjami i do?wiadczeniem, a wyjazdu za granic? mu zabroniono. W prote?cie przeciw takiemu traktowaniu, w 1978 roku wynaj?? zrujnowane gospodarstwo pod Olsztynem i zaj?? si? hodowl? ?wi?.

Gdy w 1980 roku zablokowano jego nominacj? na dyrektora fabryki komputerw "Era" wyjecha? do Szwajcarii, gdzie zatrudni? si? u Stefana Kudelskiego, producenta profesjonalnych magnetofonw NAGRA.

Do kraju powrci? w 1990 roku, by doradza? w dziedzinie informatyki Leszkowi Balcerowiczowi.
@@antyLizut
2010-02-22 14:50:00
sk?d przedruk ?
@@antyLizut
2010-02-22 16:54:00
Nast?pnym razem baranie podaj ?rd?o wiadomo?ci.
@
2020-10-21 13:27:10
@
2020-11-08 00:27:41
@
2020-11-11 01:14:04
@
2020-11-30 21:32:05
@
2020-12-01 17:51:39
@
2020-12-21 03:38:40
@
2020-12-23 03:38:45
  Str. 1/5   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
ACORD trzewiczek

Projekt - Mała Chatka


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia