Rejestracja
Logowanie
Poczta
Forum
Firmy
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@donpanzer
2007-10-05 06:40:00
Oko?o trzech tygodni temu ukaza? sie artyku? w G?osie Szczeci?skim na temat op?at za groby na Stargardzkim cmentarzu komunalnym.Wypowiada?y sie tam rzne m?dre g?owy z zarz?du ,?e za groby trzeba p?acic (co jest sprawa oczywist?)bo jak nie to groby mog? zosta? zlikwidowane.W swej wielkoduszno?ci posuneli si? tak daleko ?e nawet obiecali ?e przed ?wi?tem zmar?ych ,b?d? obok mogi? przeznaczonych do likwidacji,umieszczane tabliczki z informacj? ?e dany grb zostanie zlikwidowany je?li zainteresowany(a) opiekun nie wniesie stosownej op?aty(ponad 400 z? grb ziemny25 lat i ponad 2000z? grobowiec 100 lat).Jednak okazuje si? ?e nie wszyscy w tym mie?cie musz? martwi? si? likwidacj? grobw swoich bliskich.Ba nie musz? si? nawet martwi? o jakiekolwiek op?aty.Babcia b?dzie musia?a zap?aci? za grb dziadka i odwrotnie ,ale zgadnijcie za KOGO zap?acimy MY wszyscy ?Za najbogatsz? firm? w tym kraju .Wychodzi ?e i po ?mierci nie ma rwno?ci.Pewni ludzie nie wiedza co to jest wstyd.A gdzie konstytucja ? Np,artyku? 25 ust?p 1,ze wszystkie zwi?zki wyznaniowe s? rwnouprawnione(widzia? kto? na tym cmentarzu osobne kwatery prawos?awn? lub zielono?wiatkow? ,jehowy itp?).Artyku? 32 .ust.1.i ust 2.Wszyscy wobec prawa sa rwni.(okazuje si? ?e nie.Ja mam p?acic inni nie)Czy jest wam co? wiadomo na temat ZARZ?DZENIA PREZYDENTA MIASTA STARGARDU NR 280/2007 Z 5.06.2007? JAKIE JESTWASZE ZDANIE NA TEN TEMAT ?BO MOJE JAK WY?EJ.Zarz?dzenie Nr 280/2007
Prezydenta Miasta Stargardu Szczeci?skiego
z dnia 05 czerwca 2007
zmieniaj?ce zarz?dzenie w sprawie op?at za korzystanie z cmentarzy komunalnych i
urz?dze? cmentarnych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym ( Dz.
U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31
stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmar?ych ( Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295, Nr 120
poz. 1268; z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 Nr
220, poz. 1600) zarz?dza si? co nast?puje:
1 . W zarz?dzeniu Nr 120/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczeci?skiego z dnia 6
lutego 2003,w sprawie op?at za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urz?dze?
cmentarnych , zmienionym zarz?dzeniem Nr 634/2003 z dnia 27 listopada 2003
oraz zarz?dzeniem Nr 56/04 z dnia 09 lutego 2004r., w 1 dodaje si? ust.6, w brzmieniu:
„6.Tworzy si? kwater? C-11-A przeznaczon? do pochwkw braci i ksi??y
Towarzystwa Chrystusowego.
Za korzystanie z tej kwatery nie pobiera si? op?at.”
2. Wykonanie zarz?dzenia powierza si? Inzynierowi Miasta - Naczelnikowi
Wydzia?u In?ynierii Miejskiej i Ochrony ?rodowiska.
3. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.GRATULACJE !!
@eMGie
2007-10-05 19:31:00
Zamykam, prosz? dalsz? dyskusje prowadzi? [url=http://forum.stargard.com.pl/ftopic19437.html]tutaj[/url]
@
2020-10-08 15:44:48
@
2020-10-25 19:34:32
@
2020-10-28 18:28:23
@
2020-11-09 07:43:24
@
2020-11-12 14:56:22
@
2020-11-26 19:10:33
@
2020-11-29 21:49:00
@
2020-12-06 11:24:44
@
2020-12-14 10:07:28
@
2020-12-17 00:20:32
@
2020-12-27 22:28:03
@
2021-01-22 10:36:39
@
2021-02-03 11:53:03
@
2021-02-27 03:52:38
@
2021-02-28 03:08:52
@
2021-03-12 12:22:46
@
2021-04-03 13:21:28
@
2021-04-22 02:36:38
@
2021-04-24 21:42:24
@
2021-06-03 02:06:33
@
2021-06-07 14:03:13
@
2021-07-05 15:58:45
@
2021-07-12 07:42:07
@
2021-08-10 09:57:19
@
2021-08-23 07:30:09
@
2021-09-25 02:47:40
@
2021-10-11 19:43:19
@
2021-11-19 20:23:26
@
2021-12-19 01:56:13
@
2021-12-19 06:18:21
@
2022-01-15 17:25:11
@
2022-02-23 16:39:02
@
2022-02-23 20:42:57
@
2022-04-01 21:01:41
@
2022-04-10 08:17:18
@
2022-04-26 13:53:13
@
2022-05-21 06:36:37
@
2022-06-05 19:13:13
@
2022-06-20 12:51:24
@
2022-07-19 19:40:53
@
2022-08-03 09:22:06
  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
TRAMPKI SKÓRZANE młodzieżow

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia