Rejestracja
Logowanie
Poczta
Forum
Firmy
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/4   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@Miodek
2006-06-11 08:44:00
[img:ede23a339e]http://www.s1764.ps.pl/Plakaty/barwy%20granatu%203.jpg[/img:ede23a339e]

Zesp? [b:ede23a339e]The Santh[/b:ede23a339e] powsta? w maju 2005 roku w Gryfinie. Pomimo ?e graj? ze sob? dopiero rok, w szeregach The Santhu zasiad? ju? legion perkusistw. Sk?ad ustatkowa? si? dopiero w styczniu 2006 roku, kiedy to do basisty (Barta), gitarzysty (Lola) i wokalisty (K?opota) dotar? perkusista najlepszy, jak na razie, w swoim fachu - Bobek. Niektrzy zarzucaj? zespo?owi, ?e w tekstach piosenek pisz? o blu egzystencji, ale w?a?nie "to", w po??czeniu z ostrym brzmieniem gitarowym, szybk? wstawk? perkusyjn? i pe?nym, mocnym growlem daje wspania?y efekt shadow-metalowego brzmienia. B?dzie to debiut The Santhu, nie licz?c przegl?du w GDKu (10 czerwca) oraz grania na akustykach przy ognisku... Wi?cej na [url=http://www.thesanth.metal.org.pl/]stronie[/url] zespo?u.

[img:ede23a339e]http://img236.imageshack.us/img236/1584/ts10qk.jpg[/img:ede23a339e]

[b:ede23a339e]Silo[/b:ede23a339e] w obecnym sk?adzie dzia?a od lipca 2005, cho? jego pocz?tki si?gaj? ko?ca 2003r. Styl zespo?u dosy? trafnie i chyba troch? nie?wiadomie okre?li? dziennikarz lokalnej gazety pisz?c po jednym z koncertw s?owa: "zesp? zmierza? do nik?d, bezskutecznie miotaj?c si? pomi?dzy r?nymi stylami i klimatami". Reasumuj?c: chodzi zwyczajnie o zabaw? ze stylami muzycznymi i swobodne traktowanie pomnika o nazwie "rock". Zesp? do chwili obecnej zarejestrowa? dwie EP-ki, aktualnie trwaj? prace nad materia?em na "du??" p?yt?. Koncerty Silo cz?sto przypominaj? performance, g?wnie za spraw? wokalisty, ktry ponadto udziela si? we wroc?awskim Teatrze muzycznym Capitol i chorzowskim Teatrze Rozrywki, skutecznie zaszczepiaj?c te elementy na gruncie zespo?owym. Wi?cej na [url=http://www.silo.go.pl/]stronie[/url] zespo?u.

[img:ede23a339e]http://www.republika.pl/snsilo/silo/middle_frame_data/pics/ks/sesja8.jpg[/img:ede23a339e]

Historia [b:ede23a339e]Blindead[/b:ede23a339e] si?ga po?owy 1999 roku. Za?o?ycielami zespo?u byli Micha? Zimorski - bas i Mateusz ?mierzchalski(Havoc)-gitara. W przeci?gu paru miesi?cy do sk?adu do??czyli kolejni muzycy: Marek Zieli?ski(Deadman) - gitara, Konrad Ciesielski - perkusja i Patryk Adamczyk – wokal. Z za?o?enia mia? to by? bardziej niezobowi?zuj?cy projekt, stworzony dla w?asnej przyjemno?ci, ni? zesp? z prawdziwego zdarzenia. Zreszt? w tym samym czasie Havoc zosta? gitarzyst? Behemoth, ktry by? dla niego spraw? priorytetow?. W pocz?tkowym okresie grupa funkcjonowa?a jako Incorrect Personality. Pod tym szyldem zarejestrowany zosta? jeden materia? demo, ktry ze wzgl?du na jako?? i jeszcze do?? s?abe umiej?tno?ci kompozycyjne nie by? rozpowszechniany. W 2002 r. zesp? zdecydowa? si? nagra? swoj? pierwsz? p?yt? z in?. Arkiem Malczewskim w studiu Hendrix oraz wroc?awskim Tower. Sesja nie zosta?a zako?czona, poniewa? w trakcie jej trwania, wokalista Patryk Adamczyk zdecydowa? si? opu?ci? I.P. Poszukiwania nowego frontmana trwa?y ponad rok. W po?owie 2003 r. pojawi? si? Patryk Zwoli?ski(Nick), ktry by? wwczas cz?onkiem Neolithic. Ze wzgl?du na barw? g?osu i ?wietny kontakt z reszt? sk?adu, okaza? si? On idealn? osob? na to stanowisko. To z pewno?ci? by? moment prze?omowy. Dwa miesi?ce p?niej, ju? pod now? nazw?, zosta?o zarejestrowane demo pt. „Dig for me…”. Po powrocie ze swojej po?egnalnej trasy po Stanach, Havoc opu?ci? Behemoth, mi?dzy innymi po to, aby po?wi?ci? si? graniu w Blindead. Od tej pory zesp? zacz?? gra? regularne prby, co zaowocowa?o b?yskawicznym rozwojem ich stylu. W styczniu 2004 r. niespodziewanie dosz?o do kolejnej zmiany w sk?adzie. Jeden z za?o?ycieli, basista Micha? Zimorski postanowi? odej?? z powodu r?nic na p?aszczy?nie muzycznej. Funkcj? t? od tej pory przej?? Brovar, znany niektrym ze wsp?pracy z Behemoth, Immemorial i innymi. W lipcu 2005 roku Zesp? uda? si? do D?bicy, gdzie z pomoc? Janusza „Masakry” Bryta w jego Screw Factory Studio zarejestrowa? 6 numerw, sk?adaj?cych si? na pierwsz? d?ugograj?c? p?yt? Blindead zatytu?owan? „Devouring Weakness”, ktra ujrzy ?wiat?o dzienne 3 lipca nak?adem Empire Reocords. Obecnie Gdynianie koncentruj? si? na promocji koncertowej tego albumu i pracy nad nowym materia?em.

[img:ede23a339e]http://www.s1764.ps.pl/blindead.jpg[/img:ede23a339e]
@
2020-10-29 08:13:16
@
2020-11-16 05:30:29
@
2020-11-21 19:31:36
@
2020-11-24 19:59:15
@
2020-12-07 00:29:32
@
2020-12-12 18:10:09
@
2020-12-15 08:39:11
@
2020-12-23 00:20:49
@
2020-12-25 17:01:04
  Str. 1/4   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

 
sznurowane damskie KORNECKI

Projekt hurtowni budowlanej


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia