Rejestracja
Logowanie
Poczta
Forum
Firmy
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez
Wiadomości
2023-01-12 odsłon: 637        
PIT 28 ryczałt ewidencjonowany - co powinno się wiedzieć o tym formularzu?


Wraz z końcem roku jesteśmy zobligowani do rozliczenia rocznego z tytułu przychodów. Jednym z rozliczeń jest PIT 28, rozliczymy go za pomocą druku papierowego pobranego w urzędzie skarbowym oraz możemy złożyć zeznanie internetowo.   1. Co to jest PIT-28? Jakie przychody w nim rozliczymy?

  2. Jakie obowiązują stawki ryczałtu 2023? Kiedy 8,5%, a kiedy 12,5%?

  3. Do kiedy PIT należy rozliczyć? Na jakie ulgi i odliczenia możemy liczyć?

  4. Jakie zasady rozliczania ryczałtu wprowadził Polski Ład?

Rozliczenie PIT to coroczne zobowiązanie każdego obywatela Polski, osiągającego dochody podlegające opodatkowaniu. Jest kilkanaście wzorów PIT, które rozliczymy papierowo na załączonym druku lub online. Osoby, które nie osiągnęły w danym roku podatkowym żadnych dochodów, nie składają rozliczenia, na przykład są to osoby bezrobotne lub pozostające na utrzymaniu współmałżonka. Zeznanie podatkowe musimy złożyć w odpowiednim czasie, trzymając się wyznaczonych przez Urząd Skarbowy dat, w innym wypadku grozi nam kara finansowa lub popełnimy przestępstwo podatkowe.


Co to jest PIT 28? Jakie przychody w nim rozliczymy?


PIT 28 to druk, w którym rozliczamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych i jawnych, a także podatnicy, którzy rozliczają przychód z najmu, podnajmu, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. Formularz jest przeznaczony dla dwóch grup podatników. Należy go wypełniać jako PIT-28 firma lub PIT-28 najem (PIT-28 za wynajem). Jeśli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stawka podatkowa jest ustalana na podstawie wykonywanej działalności gospodarczej. 


Jakie obowiązują stawki ryczałtu 2023? Kiedy 8,5%, a kiedy 12,5%?


W świetle przepisów prawnych istnieją kwoty, kiedy stawka ryczałtu różni się od siebie. Przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów rolnej produkcji, za wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą są rozliczane stawką ryczałtu 8,5% i 12,5%. Ryczałt 8,5% obowiązuje przy przychodzie do 100.000 tysięcy złotych, a 12,5% przy nadwyżce przychodu, czyli kwocie ponad 100.000 tysięcy złotych.


Łatwa w obsłudze aplikacja PITax.pl pomoże rozliczyć PIT 28 bez błędów


Do kiedy PIT należy rozliczyć? Na jakie ulgi i odliczenia możemy liczyć?


PIT należy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, jakiemu podlegamy. W tym roku wydłużono czas złożenia zeznania podatkowego do 2 maja. Należy pamiętać o wyznaczonym czasie, by nie ponieść konsekwencji, co prawda każdy urząd zawsze przyjmie od nas druk, jednak nie mamy pewności, czy nie zostaniemy ukarani karą pieniężną. Składając zeznanie podatkowe PIT 28 ryczałt ewidencjonowany, należy pamiętać o obowiązujących ulgach i odliczeniach, z których możemy skorzystać. Do takich należą: darowizny przekazane na cele między innymi pożytku publicznego,  kultu religijnego, przeciwdziałania COVID-19, krwiodawstwa (krew i jej składniki), ulgę rehabilitacyjną, ulgę na termomodernizację, ulgę z tytułu wpłaty na IKE, ulgę abolicyjną, ulgę mieszkaniową na prawach nabytych, na przykład ulgę odsetkową.


Jakie zasady rozliczania ryczałtu wprowadził Polski Ład?


Rozliczając ryczałt, skorzystaj ze wszystkich przysługujących Ci odliczeń z programem PITax.pl .

Ryczatłtowcy zyskali możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Podobne możliwości zyskali podatnicy, którzy rozliczają się liniowo. Nie mogą zmienić formy opodatkowania na inną niż zasady ogólne.


Jeśli chodzi o PIT 28 instrukcja poprawnego rozliczenia wskazuje, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową w przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne w trakcie roku. W instrukcji znajdują się wszelkie informacje, na które powinien zwrócić uwagę podatnik, by uniknąć błędnego naliczenia należnej składki na podatek. Jeśli przedsiębiorca złożył oświadczenie w oddziale US do 22 sierpnia 2022 roku, PIT 28 za 2022 obejmuje jedynie okres pierwszego półrocza. W drugim półroczu następuje rezygnacja z ryczałtu, a zaliczka na podatek jest odprowadzana w wysokości obliczonej na podstawie skali podatkowej.


Podatek PPE PIT 28, czyli zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, za pierwsze półrocze oblicza się tak jak wcześniej. Polski Ład nie wprowadza konieczności ponownego obliczania zaliczek za ten czas w ciągu roku. Dopiero w drugim półroczu należy obliczać zaliczki zgodnie ze skalą podatkową, która obowiązuje danego podatnika.


W przypadku, gdy w 2023 roku podatnik wybrał ryczałt do kiedy PIT powinien trafić do urzędu skarbowego? Ze względu na zmiany wprowadzone przez Polski Ład, czas na rozliczenie PIT-28 w 2023 roku wydłużono w stosunku do lat poprzednich. Ryczałtowcy mogą złożyć go do 2 maja 2023 roku. Dzięki temu mają więcej czasu na zapoznanie się z wszystkimi zmianami i poprawne złożenie deklaracji PIT. Wydłużenie terminu rozliczenia ma zapobiec licznym korektom rocznych rozliczeń i utrudnieniom w pracy przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych w całym kraju.źródło: Artykuł sponsorowanyKomentarze do artykułuPisz jako zalogowany internauta!


 

Projekt hurtowni budowlanej


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia