Rejestracja
Logowanie
Poczta
Forum
Firmy
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Nowe umiejętności - nowe możliwości".
Kalendarium imprez
Wiadomości
2022-11-02 odsłon: 596        
Pytania i odpowiedzi podatników do PIT 37


PIT 37 to formularz podatkowy zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Służy podatnikom, którzy podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej i to wyłącznie za pośrednictwem płatnika (lub podmiotów podobnych). Często więc dotyczy osób pracujących w ramach umów o pracę, czy zlecenia, które na co dzień nie mają wiele wspólnego z kwestiami podatkowymi czy rachunkowymi. Z tego powodu mogą one nie znać się na rozliczaniu PIT, w tym deklaracji PIT 37. Niektóre pytania podatników powtarzają się, więc warto odpowiedzieć na najczęstsze z nich.

pit 37

Czy PIT 37 można złożyć wspólnie z małżonkiem?Tak, deklaracja PIT 37 może zostać wykorzystana zarówno przez podatników, którzy chcą swoje dochody opodatkować indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem (opodatkowanie łączne z dochodami małżonka).W celu wspólnego rozliczenia podatnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek o wspólne rozliczenie dochodów w ramach deklaracji podatkowej PIT. Przed jego złożeniem należy zweryfikować czy podatnicy spełnili wszystkie warunki (kryteria) umożliwiające wspólne rozliczenie.Czy wspólne opodatkowanie małżonków przy PIT 37 i PIT 36 jest możliwe?Część podatników zastanawia się co w sytuacji jeżeli jeden z małżonków - podatników rozlicza się w ramach deklaracji PIT 37, a drugi w ramach zeznania podatkowego PIT 36. W takiej sytuacji podatnicy powinni wybrać jako wspólną deklarację PIT 36. Wynika to z faktu, że w celu rozliczenia wspólnie w PIT 37 oboje z małżonków powinno spełniać wszystkie kryteria dla tego rozliczenia.W jakim terminie należy złożyć PIT 37?PIT 37 składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Takie zasady określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo należy jeszcze mieć na uwadze zasady ustawy ordynacja podatkowa. Zgodnie z nimi jeżeli termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy ulega on stosownemu przedłużeniu. Z tego powodu deklaracja PIT w określonych latach może być składana później (na przykład jeżeli 30 kwietnia przypada w niedzielę, następnie 1 maja jest dniem wolnym od pracy – termin do złożenia deklaracji upłynie dopiero 2 maja).Gdzie szukać regulacji o PIT 37?Podstawowe informacje o deklaracjach podatkowych (w tym PIT 37) podatnik może znaleźć w dwóch podstawowych aktach prawnych: Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Pomocne dla podatników mogą być również broszury podatkowe, oraz opracowania.W jaki sposób można przygotować i złożyć PIT 37?Zeznanie podatkowe PIT 37 można przygotować w formie zeznania papierowego lub w formie zeznania elektronicznego. W przypadku formularza papierowego można złożyć go w bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi podatnika. Ponadto PIT 37 w formie papierowej można złożyć poprzez jego nadanie w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. Zeznanie elektroniczne można przygotować za pomocą narzędzi publicznych lub profesjonalnych aplikacji do przygotowywania PIT online.Czy nadanie listu poleconego zachowuje termin do złożenia PIT?Jednym z ważnych elementów rozliczenia PIT (w tym PIT 37) jest konieczność przygotowania i złożenia deklaracji w określonym przez ustawodawcę terminie. W tym zakresie część podatników ma wątpliwości czy nadanie listu poleconego pozwoli im taki termin zachować i czy muszą sprawdzać kiedy list polecony dotarł do urzędu skarbowego. Należy więc wyjaśnić, że w przypadku składania deklaracji podatkowej za pomocą nadania Poczta Polską wiążą dla podatnika jako termin złożenia zeznania jest data stempla pocztowego (na potwierdzeniu nadania). Podatnik nie musi więc zastanawiać się kiedy fizycznie przesyłka dotrze do urzędu.Czy nadanie deklaracji podatkowej przez internet jest bezpieczne?Tak, przygotowanie i złożenie deklaracji PIT online może być sposobem w pełni bezpiecznym pod warunkiem, że podatnik zachowa rekomendowane zasady bezpieczeństwa. W tym w szczególności zapewni bezpieczeństwo urządzenia na którym ma pracować (komputera lub innego odpowiedniego sprzętu) oraz połączenia internetowego z którego będzie korzystać do przesłania danych.Potwierdzenia spełnienia obowiązku podatkowegoPo spełnieniu obowiązku podatkowego w formie złożenia stosownego zeznania podatkowego (np. PIT 37) podatnik powinien pamiętać o zatrzymaniu stosownego dowodu złożenia deklaracji. W przypadku składania PIT osobiście podatnik może uzyskać specjalną pieczęć złożenia na biurze podawczym urzędu. W sytuacji jeżeli PIT 37 jest przesyłany dowodem jego złożenia będą odpowiednio potwierdzenie nadania listu poleconego, lub urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) w przypadku deklaracji elektronicznej.Czy PIT 37 można złożyć w Twój e-PIT?Twój e-PIT jest przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową rocznym zeznaniem podatkowym, które czeka na podatnika w usłudze Twój e-PIT. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Usługa jest dostępna między innymi dla podatników rozliczających się w ramach formularza PIT 37 i PIT 38.

 

 
źródło: Artykuł sponsorowanyKomentarze do artykułuPisz jako zalogowany internauta!


 

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia