Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

WESELA    *    OBIADY Z DOSTAWĄ DO DOMU    *    IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE                        *****                        CENTRALNA KUCHNIA     uL. Broniewskiego 2    *****    tel. 91 577 54 47
Kalendarium imprez
Wiadomości
2017-04-13 odsłon: 272        
Stargard miastem kolejarzy – nagrody czekają
Atrakcyjne nagrody czekają na dzieci, które wezmą udział w konkursie plastycznym. Do 28.04. trzeba wykonać pracę na papierze typu brystol w formacie A3. Można wybrać spośród kilku technik: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Hasło przewodnie to „Stargard miastem kolejarzy”.
Konkurs dedykowany jest najmłodszym mieszkańcom Stargardu. Mogą wziąć w nim udział dzieci do 12 roku życia. Wydarzenie to element obchodów „Dnia Pionierów Stargardu”. Jego celem jest zachęcenie uczestników do poznawania historii miasta.
Przy ocenie prac pod uwagę brana będzie zgodność z tematem, a także jakość i estetyka wykonania.

Nie będą uwzględniane dzieła dzieci wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny. Oceniane nie będą także prace zespołowe.

Każde zgłoszenie musi być opatrzone danymi:
1) imię i nazwisko dziecka,
2) wiek autora pracy – data urodzenia,
3) nazwa i dokładny adres placówki/adres zamieszkania,
4) telefon kontaktowy,
5) e-mail, imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica/opiekuna prawnego.

Prace trzeba składać do 28.04.2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17. Można je przesłać pocztą, ale o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu do UM. Każda praca powinna być też w odpowiedni sposób zabezpieczona. Na opakowaniu należy napisać: Konkurs Plastyczny
pt. „Stargard Miastem Kolejarzy”. Do każdej pracy trzeba załączyć oświadczenia, których wzory znajdują się
w załącznikach do regulaminu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 12.05.2017 r. podczas festynu z okazji Dnia Pionierów Stargardu.

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznać się należy z regulaminem, który jest dostępny poniżej.

O wydarzeniu…

12 maja 2017 roku w Stargardzie obchodzony będzie po raz pierwszy „Dzień Pionierów Stargardu”. Ideą Dnia Pionierów Stargardu jest uhonorowanie pierwszych mieszkańców Stargardu. To oni byli rzeczywistymi twórcami Starogrodu (od 7 maja 1946 r. Stargardu). Pierwszymi Polakami w mieście byli jeszcze niedawni jeńcy wojenni
i robotnicy przymusowi. W kolejnych tygodniach dołączali do nich osadnicy wywodzący się z różnych obszarów.
Stargard nazywany był w okresie powojennym miastem kolejarzy. W świadomości społecznej do końca lat 90. XX w. funkcjonowało przekonanie o wyjątkowej roli, jaką odegrała ta grupa zawodowa w historii miasta. Etos stargardzkich kolejarzy wynikał nie tylko ze znaczenia Stargardu jako dużego węzła kolejowego z zapleczem
w postaci ZNTK i z liczebności tej grupy, ale i roli jaką odegrali kolejarze w życiu gospodarczym, kulturalnym
i społecznym miasta.
Jedną z pierwszych ekip operacyjnych, po pracownikach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, która pojawiła się w Stargardzie w 1945 r., stanowili kolejarze. Wyruszyli oni 11 kwietnia 1945 r. z Poznania z misją obsadzenia linii kolejowej Poznań-Stargard. Przez kilka najbliższych miesięcy do miasta przybywały następne grupy pracowników kolei (m.in. z Warszawy, Krakowa, Radomia, Bydgoszczy, Lublina i Nowego Sącza). Większość osadników napływała do miasta koleją. To kolejarze przekazywali informacje o realiach tutejszego życia i stanie organizacji miasta, to oni także odegrali niebagatelną rolę w nadawaniu pierwszych polskich nazw miejscowościom
w pionierskim okresie przejmowania Pomorza.
Od maja 1945 r. kolejarze uczestniczyli aktywnie w tworzeniu życia kulturalnego, artystycznego i sportowego miasta. Wiązać z tym należy działalność Klubu Kolejarza (późniejszy Dom Kultury Kolejarza), gdzie w listopadzie 1945 r. powstaje pierwszy teatr amatorski (aktorami są pracownicy jednostek kolejowych), w 1946 r. orkiestra dęta, następnie chór, zespoły wokalne, ognisko muzyczne. Wspomnieć też należy o szkolnictwie przyzakładowym oraz kolejarskim ruchu sportowym.
Stargardzcy kolejarze, zapewniali ciągłość funkcjonowania kolei oraz uruchamiali zakłady kolejowe. Byli pionierami i osadnikami, a jednocześnie świadkami oraz uczestnikami biorącymi bezpośredni i czynny udział
w procesach osadniczych, a także w wielkich migracjach ludności związanych z końcem wojny. Kolejarze na trwale wpisali się w historię miasta, a potwierdzeniem ich etosu było powszechnie znane określenie „Stargard Miastem Kolejarzy”.
Opracowanie: Jolanta Aniszewska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Załączniki - kliknij aby pobrać:
- Regulamin konkursu

Komentarze do artykułu

@mieszkaniec Sta
2017-04-16 11:59:51
Boże jakie to są miłe i dawne spomnienia mieszkam w Stargardzie od 1948r i w tym miescie zaczełem się uczyć i tu pracowalem na PKP i tu zaczełem swoją karierę i studia w Szczecinie i tu zajmowałem wysokie stanowiska pracy i tu uczyłem i szkoliłem ludzi w róznych zawodach i przez wiele lat byłem społecznikiem i zawsze pomagałem innym, chociaż jestem Warszawiakiem, ale tu na Cmentarzu Śp pamieci lezy moja rodzina i tu pozostane do kończ swoich dni, ale zawsze pozostaną miłe wspomnienia na PKP. Szkoda, że PKP w Stargardzie zostało zlikwidowane, przypomnę, że Stargard był słynny w sporcie w różnych dziedzinach m.in BOKS, gdzie też byłem jego zawodnikiem jak wielu młodych ludzi w sporcie. Kochani napiście dawne wspomnienia o Stargardzie i dawną karjerę na PKP to są mile wspomnienia. Mam 80 lat i jestem małolatym w tym wieku, pozdrawiam wszystkich z dawnych lat.
Oceń post: +0 / -0


Pisz jako zalogowany internauta!


Reklama
Dziąłka przy Kwiatowej!
 
KACPER męski pantofel

Projekt - Mała Chatka


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia