Rejestracja
Logowanie

Poczta
Forum
Firmy

WESELA    *    OBIADY Z DOSTAWĄ DO DOMU    *    IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE                        *****                        CENTRALNA KUCHNIA     uL. Broniewskiego 2    *****    tel. 91 577 54 47

komunikacjaKalendarium imprez


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
Wszystkie
@@Pawe?
2009-11-02 07:57:00
22 listopada (niedziela) w Stargardzkim Centrum Kultury o godz. 17:00 na "Ma?ej Scenie" odb?dzie si? Ewangelizacja z udzia?em Prezesa Fundacji "G?os Ewangelii" (zob. poni?ej).
Opraw? muzyczn? zajmie si? grupa ze zboru Ko?cio?a Chrze?cija?skiego "S?owo ?ycia" w Szczecinie.
W programie, jak zawsze, ?wiadectwa, czyli historie ludzi, ktrzy prze?yli co? z Bogiem.

Fundacja G?os Ewangelii zosta?a powo?ana przez polskie Ko?cio?y protestanckie oraz brytyjsk? organizacj? radiow? Good News Broadcasting.
Misj? G?osu Ewangelii jest niesienie nadziei ludziom, ktrzy w r?nych sytuacjach ?yciowych spotykaj? si? z coraz trudniejszymi problemami i wyzwaniami.
Podstawowe sposoby dzia?ania to chrze?cija?skie audycje radiowe, programy telewizyjne i filmy dokumentalne, wsp?praca z zak?adami karnymi, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa.
Pozytywny wp?yw reporta?y, pokazuj?cych konkretnych ludzi i ich zmienione dzi?ki Bogu ?ycie, zainteresowa? wielu wi?ziennych psychologw, terapeutw i wychowawcw.
Reporta?e G?osu Ewangelii s? wyr?niane i zdobywaj? nagrody na oglnopolskich i mi?dzynarodowych konkursach reporta?ystw
Reporta?y?ci Fundacji G?os Ewangelii osi?gn?li najwy?szy poziom sztuki opowiadania d?wi?kiem. Ich reporta?e s? zawsze wydarzeniem. Podejmuj? tematy trudne, spo?eczne, psychologiczne. Zawsze w kontek?cie warto?ci. Twrczo?? reporta?ystw Fundacji G?os Ewangelii ju? teraz zapisuje si? w historii polskiego dokumentu radiowego
Pani Janina Jankowska (Przewodnicz?ca Rady Programowej TVP)

W 2007 roku G?os Ewangelii" zrealizowa? swj pierwszy film dokumentalny pt.: "Bandyta". Zosta? on wyemitowany przez Pierwszy Program Telewizji Polskiej. Wed?ug bada? ogl?da?o go ponad 700 tysi?cy osb i spotka? si? z bardzo ?ywym przyj?ciem, szczeglnie w?rd osb pozbawionych wolno?ci.
Od 13 lat G?os Ewangelii" organizuje i prowadzi obozy m?odzie?owe. Uczestnicy pochodz? z bardzo r?nych ?rodowisk (cz?sto tych najbiedniejszych), tak?e z rodzin dysfunkcyjnych i domw dziecka. W obozach bierze udzia? rwnie? m?odzie? niepe?nosprawna.
Prezesem G?osu Ewangelii jest Henryk Dedo.


wi?cej na temat Fundacji:

www.gospel.pl
  Str. 1/1   
Stronicuj po
10
20
50
100
WszystkiePisz jako zalogowany internauta!


lub jeśli nie posiadasz loginu.
Pamiętaj! Tylko zarejestrowan użytkownicy mogą dodawać tematy i posty bez uprzedniej moderacji!

Reklama
Jęczydół 85 tyś
 
ACORD trzewiczek

Projekt domu jednorodzinnego


© Copyright 2010 by SPI
Wykonanie: Planfirm.pl


napisz do nas!
praca w SPI
Dodaj swoją firmę do katalogu Dobry wzór 2010 - Interaktywny Plan Cmentarza Współpracujemy z:
Kruszywa Stargard
Polityka prywatności roboty ziemne
wyburzenia